Oferta, klasyfikacja gruntów

Klasyfikator gruntów

Nasza oferta

Wykonujemy prace na terenie województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego i zachodnio-pomorskiego dla:

Rolników i posiadaczy gruntów rolnych i leśnych

Starostw i Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej

Usługi wyceniamy indywidualnie w oparciu o powierzchnię badanego terenu oraz zakresu
prac geodezyjnych i gleboznawczych.

Usługi wykonujemy w miastach powiatowych województw:

Pomorskie

Warmińsko-Mazurskie

Zachodnio-Pomorskie

Kujawsko-Pomorskie