O pracowni, klasyfikator gruntów

Pracownia usług gleboznawczych wykonuje prace i opracowania związane z klasyfikacją gruntów, kontrolą projektów klasyfikacji oraz rekultywacją i badaniami gleby. Głównymi odbiorcami prac są starostwa, sądy, rolnicy, firmy oraz osoby prywatne.

Nasz zespół składa się z naukowców akademickich, klasyfikatorów gruntu, geodetów uprawnionych i operatora dronów (UAF).

Dla potrzeb rolników i osób prywatnych wykonujemy badania i opinie na temat pochodzenia gleby, projekty klasyfikacji gruntów, operaty gleboznawcze, naloty, wydruki i ortofotomapy.

Zespół geodetów wykonuje prace geodezyjne związane z aktualizacją użytków gruntowych,
w oparciu o dane przekazane przez klasyfikatorów gruntu – zmiany użytków gruntów rolnych oraz zmiany użytków gruntów leśnych. Prace są wykonywane w ramach jednego zespołu co zapewnia sprawne wykonywanie zleconych prac.

Klasyfikator gruntów

Dla potrzeb Starostw wykonujemy weryfikację i kontrolę projektów klasyfikacji gruntów
oraz przekazanych operatów technicznych do Ośrodków Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznych, klasyfikację i opinię dotyczącą terenów zrekultywowanych oraz klasyfikację gruntów po pracach melioracyjnych.

Wykonujemy prace na terenie województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego,
kujawsko-pomorskiego i zachodnio-pomorskiego.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Klasyfikator gruntów

Wnioski i dokumenty

Wykonujemy i składamy w imieniu Zainteresowanych wniosek
o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz inne
dokumenty potrzebne do sprawnego przeprowadzenia procedury.