KLASYFIKACJA GRUNTÓW

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów

Klasyfikator Gruntów gdańsk

Badanie gleby

Klasyfikator Gruntów gdynia

Klasyfikacja gruntów

Klasyfikator Gruntów sopot

Badanie klas gruntu

O PRACOWNI

Czym się zajmujemy?

Pracownia usług gleboznawczych wykonuje prace i opracowania związane z klasyfikacją gruntów, kontrolą projektów klasyfikacji oraz rekultywacją i badaniami gleby. Głównymi odbiorcami prac są starostwa, sądy, rolnicy, firmy oraz osoby prywatne.

DOŚWIADCZENIE

Postaw na nas

Kompetencji
100%
Udanych weryfikacji gruntów
100%
Sprawnego wykonania zlecenia
100%

OFERTA

Klasyfikator gruntów

Wykonujemy prace na terenie województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego i zachodnio-pomorskiego dla:
Rolników i posiadaczy gruntów rolnych i leśnych.

ziemia z liściem
tak

Zmiana klasy gruntu

tak

Wniosek o klasyfikację gruntu

tak

Projekt klasyfikacji gruntów

tak

Opinia o pochodzeniu gleby

POTRZEBNY CI?

Wniosek o klasyfikację gruntu

Klasyfikator gruntów

Wnioski i dokumenty

Wykonujemy i składamy w imieniu Zainteresowanych wniosek
o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz inne
dokumenty potrzebne do sprawnego przeprowadzenia procedury.

FAQ

Pytania i odpowiedzi

Nasza pracownia zajmie się przygotowaniem wniosku do Starosty/Prezydenta Miasta w imieniu Zleceniodawcy.

Klasyfikację gruntów przeprowadza właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów starosta. W miastach na prawach powiatu postępowanie administracyjne w tym przedmiocie prowadzi właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów prezydent miasta.

Postępowanie wszczyna się z urzędu lub na wniosek właściciela/władającego gruntem.

Koszty przeprowadzonych czynności w terenie oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjnej ponosi Wnioskujący.

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów obejmuje grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami, grunty pod rowami, grunty leśne oraz grunty pod wodozbiorami (wodami zamkniętymi).

fotogaleria

Galeria zdjęć

opinie klientów

Referencje

klasyfikator gruntów

Kontakt z nami


Zapoznałem się z Polityką Prywatności

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych
Ta witryna jest chroniona technologią reCAPTCHA. Obowiązują Polityka prywatności i Warunków świadczenia usług.